NEKROPOLIA.NET

Wyszukiwarka nagrobków

OFERTA

W imieniu firmy StarComp serdecznie zapraszam do zapoznania się z systemem wirtualnego cmentarza – nekropolia.net

 • Główne części systemu:
 • lokalizację cmentarza na mapie Polski
 • lokalizację grobu na interaktywnej mapie cmentarza
 • możliwość wyszukiwania zmarłych na wszystkich cmentarzach systemu nekropolia.net
 • aplikację na urządzenia mobilne działające w oparciu o system Android
 • aplikacja zawiera: wyszukiwarkę osób pochowanych, informację o osobie zmarłej, zdjęcie grobu

Nasz system pozwala na wizualną prezentację nagrobków i usystematyzowanie poprzez inwentaryzację cmentarza.

 • Głównymi zaletami systemu jest możliwość:
 • zarzadzanie topografią cmentarza
 • zarządzania opłatami
 • elastyczne wyszukiwanie nagrobków oraz pochowanych osób
 • przechowywania danych kontaktowych do opiekuna nagrobka
 • informowania o nieprawidłowościach, tj. pustych nagrobkach, braku opłat, przeterminowanej opłacie, pustych lokalizacjach

 • Ofertę uzupełnia możliwość realizacji tablicy i tabliczek informacyjnych o kwaterach i rzędach:
 • przygotowanie projektu graficznego tablicy
 • wykonanie konstrukcji stalowych, ocynkowanych, powlekanych

NOWOŚĆ WIRTUALNE SPACERY

Niezwykłą możliwością jest przejście wirtualnym spacerem przez cmentarz, zwiedzenie kaplicy. Funkcja umożliwia obejrzenie zabytkowych miejsc, grobów, wnętrz, witraży, polichromii, ołtarzy, obrazów. Wysoka jakość zdjęć, którą oferujemy daje dodatkowe, niezapomniane wrażenie.

 • Oferta obejmuje:
 • wykonanie zdjęć lub filmów
 • graficzny retusz zdjęć
 • tworzenie spacerów w licencjonowanych programach, za użytkowanie których Administrator nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów
 • przygotowanie interaktywnej mapy spaceru wirtualnego poprzez naniesienie na mapę punktów panoram z możliwością przejścia do wybranego miejsca

STRONA INTERNETOWA PARAFII

 • Oferta obejmuje:
 • przygotowanie funkcjonalności strony
 • zakup domeny
 • przygotowanie strony głównej (podstawowe informacje o Parafii)
 • integracja danych spisu z natury z wyszukiwarką osób zmarłych pochowanych na cmentarzu
 • uruchomienie dodatkowych opcji: wirtualny znicz, opłaty za groby, możliwość zlecenia uporządkowania grobu, formularz do aktualizacji zdjęć, powiadomienie o zbliżającej się rocznicy śmierci
 • wyznaczanie trasy dojazdu do cmentarza z każdego miejsca w Europie

Etapy wdrożenia systemu

Nasz zespół dzieli pracę związaną z inwentaryzację cmentarza na etapy:

 • 1. Wstępna analiza cmentarza
 • 2. Inwentaryzacja
 • 3. Weryfikacja
 • 4. Zakończenie wdrożenia

Kontakt

32-070 Czernichów

504-229-491

info@starcomp.pl

944-199-02-49